ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

Μέγεθος κάσας και υπολογισμός σωστού μεγέθους μπρασελέ

Σε περίπτωση που πρόκειται για δώρο ή δεν γνωρίζετε ακριβώς την περιφέρεια, επιλέξτε την ομάδα καρπού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Μετρήστε με μία μεζούρα την περιφέρεια του καρπού σας

Αντιστοιχήστε την περιφέρεια με το μέγεθος στον ακόλουθο πίνακα

Περιφέρεια Ομάδα καρπού
13 Λεπτός
14
15
16 Μεσαίος
17
18
19 Μεγάλος
20
21
22 Πολύ μεγάλος
23
24