Ο αγγελίτης ονομάζεται και ανυδρίτης.Χαρίζει εσωτερική γαλήνη,νηφαλιότητα.

Όλες οι πέτρες είναι φυσικές και συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγύησης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με την άδεια ANPC Nr. 9138 με ημερομηνία 14/01/2015.

16.80
+
13.20
+
20.80
+
16.50
+
17.50
+
23.80
+
29.00 27.00
+
17.80
+
18.00 15.60
+
19.60
+
19.20
+
14.50
+
17.50
+
21.00
+
20.50
+
25.00
+
15.60
+
16.50
+