Ακουμαρίνα

Φυσικά δείγματα κρυστάλλων σε ακατέργαστη ή στιλβωμένη κατάσταση.

Καθε κρύσταλλος αυτής της κατηγορίας φωτογραφίζεται και εκτίθεται ατομικά.

Η περιγραφή καθορίζει το βάρος, το μέγεθος και την προέλευση κάθε προϊόντος.

Όλες οι πέτρες είναι φυσικές και συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγύησης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με την άδεια ANPC Nr. 9138 με ημερομηνία 14/01/2015.