Γαγάτης (Gagate - Jet). Είναι ένα άμορφο ορυκτό που δημιουργήθηκε από εκατομμύρια χρόνια από αποσυντεθημένο ξύλο, το οποίο υπέστη μεγάλες πιέσεις.