Επιλογή με

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Diopside

Diopside is a rock-forming mineral used in ceramics and as a gemstone. Chrome diopside is a green gem with a color similar to emerald.