Επιλογή με

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Jasper

Jasper, an aggregate of microgranular quartz and/or chalcedony and other mineral phases, is an opaque, impure variety of silica, usually red, yellow, brown