Επιλογή με

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Kyanite

Kyanite is a raw material that appears as an angular blue gemstone, and can be clustered together in a large crystalline formation