Επιλογή με

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Tiger eye

Tiger's eye (also called tiger eye) is a chatoyant gemstone that is usually a metamorphic rock with a golden to red-brown colour and a silky lustre.