Επιλογή με

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Prehnite

Prehnite is a pale yellow-green stone made primarily of calcium and aluminum. Some forms have iron in them as well, which causes a darker orange-yellow