Επιλογή με Επιλογή με

Υλικά Κοσμημάτων

Ακουμαρίνα

Ακουαμαρίνα - Είμαι μια πέτρα του θάρρους που προστατεύει γενικά όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα ή πάνω από τη θάλασσα. Ηρεμή το μυαλό, μειώνουν το στρες.. Την προστασία του περιβάλλοντος από τους ρύπους και την εναρμόνιση των ενεργειών.

Διευκολύνει την πνευματική αφύπνιση και ενθάρρυνση υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα.

Όλες οι πέτρες είναι φυσικές και συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγύησης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με την άδεια ANPC Nr. 9138 με ημερομηνία 14/01/2015.