ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΣΑΝ ΚΟΜΠΟΛΟΙ. ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ 50ΑΡΙ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΣΑΝ ΚΟΜΠΟΛΟΙ.