Ξύλο (Wood).Το ξύλοξύλωμα όπως είναι γνωστό στη βοτανική ορολογία, αγγλικά: wood).Ένα απόλυτα φυσικό στοιχείο που βρίσκουμε παντού γύρω μας από την αρχαιότητα.